Znajdujesz się w:

Regulamin sklepu


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
ORAZ STRONY INTERNETOWEJ
www.fajngold.pl


1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.fajngold.pl , prowadzony jest przez firmę FajnGold Jewellery Wcisło Mariusz ul.Modrzejowska 20 ,41-200 Sosnowiec, wpisaną przez Prezydenta Miasta Będzina do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Sosnowcu ul.Modrzejowska 20. Firma jest zarejestrowani pod numerem NIP: 6250018300, Regon: 272069446

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie www.fajngold.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.fajngold.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Wszystkie wyroby sprzedawane w sklepie www.fajngold.pl są cechowane przez Państwowy Urząd Probierczy. Wyroby z kamieniami szlachetnymi posiadają ponadto certyfikat autentyczności.

5. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon fiskalny, oraz na życzenie fakturę VAT

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6.Zamówienia składać można poprzez witrynę internetową www.fajngold.pl.pl , jak również pocztą elektroniczną: fajngold@wp.pl, bądź za pośrednictwem komunikatorów gadu-gadu, kontaktując się z numerem tel 32 2660414

7.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta

8.Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (wyrobów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

10.Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*,
 
Podstawa prawna:
* kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),
* ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176
z późn. zmianami)

11.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres: fajngold@wp.pl. lub dzwoniąc pod numer 32 2660414 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w serwisie, a także gdy towar został już wysłany do klienta.
 
12. Zgodnie z art. 10 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość informujemy, że obrączki ślubne są przygotowywane indywidualnie na tzw. "zamówienie specjalne" (nie stanowią wyrobów gotowych lecz wykonywane są pod obrane przez klienta parametry tj. rozmiar, kolor złota, szerokość, grubość, grawer, z tego powodu przy obrączkach  nie ma możliwości ich zwrotu.

13. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

14. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

16. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.

17. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego poprzez sklep internetowy www.allezloto.pl
 


TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

1. Zamówiony produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia. Termin realizacji jest wyszczególniony przy każdym produkcie z osobna. Klient po złożeniu zamówienia informowany jest o terminie realizacji przesyłki.

2. Koszty przesyłki są różne w zależności od wybranego towaru i jego wartości. Szczegółowe koszty widnieją po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu sposobu płatności.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.

4. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej usługa Przesyłka Biznesowa Kurier 48.
 

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Sklep internetowy www.fajngold.pl akceptuje dwie formy płatności:

a. płatność przy odbiorze – zapłata gotówki przy odbiorze towaru

b. przekaz/przelew - na rachunek sklepu: 96 1940 1076 3016 5162 0000 0000 , w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.


  ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU:

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.fajngold.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (odebrania przesyłki),

2. Strony zgodnie wyłączają możliwość zwrotu towaru przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych w serwisie "na zamówienie". Produkty na których został wykonany grawer, zmieniony rozmiar lub dokonana została inna zmiana na życzenie ( ingerencja w produkt ) również są bez możliwości zwrotu.

3. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością ( faktura lub paragon fiskalny,.), oraz nie nosić znamion używania, przeróbek itp.

4. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i podać dane kupującego oraz nr konta na który należy zwrócić pieniądze.

6. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

7. W przypadku odstąpenia od umowy, koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.

8. Zwracamy koszty dostawy dla przesyłki standardowej, natomiast gdy Klient zażądał niestandardowej formy wysyłki np. ekspresowa, pobraniowa Klient ponosi koszty różnicy pomiędzy ceną sposobów dostawy.


REKLAMACJE PRODUKTÓW

Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

1. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu zakupionego u nas w czasie 2 lat od daty zakupu w celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać produkt do siedziby firmy tj

FajnGold Jewellery
ul.Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

1,Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu – paragon fiskalny, fakturę VAT. W przesyłce powinno się również znaleźć pismo z opisem wykrytej przez państwa wady.

2. Towary zakupione w Sklepie Internetowym www.fajngold.pl można reklamować również w naszym sklepie stacjonarnym .

3. Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do firmy FajnGold Jewellery.

4. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych towar zostanie naprawiony na koszt firmy i odesłany do klienta.

5. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku klient ponosi koszty wysyłki.


WARUNKI GWARANCJA

1. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na biżuterię zakupioną w naszym sklepie internetowym www.fajngold.pl

2. Gwarancji udzielamy na wszelkie wady produkcyjne.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia ( ścierania się metalu oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, odkształcenia ) oraz wady powstałe na wskutek nieprawidłowego użytkowania.

4. Zapewniamy w terminie 14 dni od daty zakupu bezpłatne dopasowanie pierścionka lub obrączki, jeżeli dany wzór pozwala na zmianę rozmiaru. Bezpłatnie dopasowujemy tylko jeden raz - kolejne są odpłatnie, przy sprzedaży wysyłkowej koszty wysyłki pokrywa Kupujący. W większości obrączek z kamieniami nie ma technicznych możliwości zmiany rozmiaru, w nie których wzorach jest to możliwe ale tylko odpłatnie ze względu na skomplikowany proces.

5. Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnej biżuterii,wraz z dowodem zakupu - paragon fiskalny , faktura VAT

6. Ingerencja zewnętrzna np. naprawy, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji.

7. Sprzedający w terminie 14 dni od zgłoszenia rozstrzygnie o zasadności reklamacji.

8. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedający tj. www.fajngold.pl zobowiązany jest do ochrony danych osobowych

2. Podczas składania zamówienia klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, reklamacji, a także w celach marketingowych przez firmę FajnGold Jewellery która jest administratorem sklepu internetowego www.fajngold.pl

3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także do ich zmiany, bądź usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. We wszelkich sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres email: fajngold@wp.pl

3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.fajngold.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.